Privacy beleid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw gegevens worden geregistreerd in de databanken van Bobex.com NV en zijn bestemd voor intern gebruik door Bobex, haar affiliates en partners. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de algemene verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018, worden de gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd of volledig verwijderd uit onze databanken. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer. Al uw vragen met betrekking tot de registratie, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunnen gericht worden aan Bobex.com NV, Square Sainctelette, 12/6 te B-1080 Brussel, per telefoon op het nummer 02/504.00.80 of via mail: privacy@bobex.be, al deze aanvragen zullen behandeld worden door de functionaris voor gegevensbescherming.